LFS Metro Baguio - https://stg.picrew.to

LFS Metro Baguio
LFS Metro Baguio(Translated by 'Google translate')
Personal
Non commercial
Commercial
Manufacturing

Ang League of Filipino Students ang nangungunang anti-imperyalistang organisasyon ng kabataan-estudyante. Layunin ng liga na pukawin, organisahin, at pakilusin ang kabataan para sa pambansang demokrasya. FAQs: 1. Ano requirement para sumali sa LFS? Ang natatanging requirement para sumapi sa liga ay ang pag-take ng oryentasyon, at ang paninindigan para sa pambansang demokrasya. 2. UP students lang ba pwedeng sumali? Hindi. Kagaya ng pangalan, ang sakop ng membership ng LFS-MB ay baguio wide. Hindi limitado ang pagsapi para sa mga estudyante ng UP. 3. Hindi ako makakadalo sa araw at oras ng oryentasyon. May iba pa bang date? Laging bukas ang liga para sa special orientations. I-dm lang kami sa twitter o imessage sa facebook. OCTOBER 3 | 2:00 PM | VIA ZOOM

The League of Filipino Students is the leading anti-imperialist youth-student organization. The purpose of the league is to inspire, organize, and mobilize the youth for national democracy. FAQs: 1. What are the requirements to join LFS? The unique requirement to join the league is to take an orientation, and stand for national democracy. 2. Can only UP students participate? Nope. As the name suggests, LFS-MB's membership coverage is baguio wide. Membership is not limited for UP students. 3. I will not be able to attend the orientation day and time. Is there another date? The league is always open for special orientations. Just dm us on twitter or imessage on facebook. OCTOBER 3 | 2:00 p.m VIA ZOOM

(Translated by 'Google translate')

random